companypayroll.nl

Company payroll

Welkom op de website met uitleg en informatie over een company, c.q. bedrijf, die payroll in Nederland aanbiedt.

U bent misschien als MKB-ondernemer en/of werkgever in Nederland op zoek naar een payrollcompany om uw personeel daar geheel of gedeeltelijk met payroll onder te brengen? Om u bij uw keuze te helpen, welke payrollcompany te kiezen, geven wij u hieronder allereerst beknopte informatie en uitleg over de dienstverlening payroll bij een company, die in Nederland payroll aanbiedt.

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie of uitleg over payroll bij een payrollcompany in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw bedrijf en/of company aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll en een payrollcompany voor u, uw bedrijf en/of company, medewerkers, CAO, branche enof sector en de bijbehorende payrolltarieven bij payrollcompanies in Nederland.

Vraag een payrollofferte bij een payrollcompany voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll bij een payrollcompany?

Bij payroll wordt een company, die payroll aanbiedt, op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw medewerkers. Dit is ook direct het grote verschil tussen een payrollcompany en een loonadministratiekantoor of accountant. Bij hen blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw werknemers, met alle werkgeversrisico’s van dien.

Dit betekent dat u met payroll bij een payrollcompany o.a. nog wel steeds zelf uw eigen medewerkers werft en selecteert, werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers bepaalt (minimaal conform uw CAO), planning verzorgt en het contact met uw medewerkers op de werkvloer behoudt (hier verandert er dus niets met payroll bij een payrollcompany in Nederland!).

De payrollcompany moet als juridische werkgever van uw medewerkers namelijk bij payroll o.a. voor betaling van de netto-salarissen, loonbelasting en sociale lasten en pensioenpremies zorgen.

U huurt/least dus eigenlijk als het ware bij een company, die in Nederland payroll aanbiedt, uw eigen personeel terug maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt, is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten in Nederland de belangrijkste reden om zijn/haar personeel (meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland) naar een payrollcompany over te zetten. Laat ons u ook verder helpen en vraag nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over payroll bij een payrollcompany in Nederland bij ons aan!

Voor wie is werken met een payrollcompany in Nederland interessant?

In feite is het samenwerken, i.v.m. kortlopende projecten of lange termijntrajecten, met een company, die payroll aanbiedt, voor ieder bedrijf, die in Nederland met personeel werkt, interessant. Dit komt doordat u met payroll efficiënter inkoopt, risico’s beperkt, financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland heeft, als u uw personeel met payroll bij een payrollcompany onderbrengt.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll bij een payrollcompany in Nederland niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken, geen aangiften van het UWV en Belastingdienst meer krijgt, geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen heeft en geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust zou u dat geven!

Vraag een payrollofferte bij een payrollcompany voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Waarom payroll bij een payrollcompany?

Er zijn veel redenen te bedenken om van de dienstverlening payroll bij een payrollcompany voor uw bedrijf in Nederland gebruik te maken. Een voorname reden voor veel van onze klanten in Nederland, naast tijdwinst en geld, is het gemak dat payroll met zich meebrengt. Als ondernemer en/of werkgever hoeft u zich met payroll bij een payrollcompany geen zorgen meer over uw personeelszaken te maken. Van arbeidscontracten en salarisadministratie tot Belastingdienst of arbodienst en ziekte, alles is de verantwoording van de payrollcompany bij payroll. Zo kunt u zich met payroll bij een payrollcompany in Nederland weer met belangrijkere zaken, in plaats van met regeltjes en formulieren, binnen uw bedrijf bezighouden!

Het enige dat uw medewerkers bij de dienstverlening payroll van een payrollcompany merken, is dat zij hun salaris van een payrollcompany ontvangen. Periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken, kerstpakketten, Sinterklaas, jubileums en loopbaanvooruitzichten blijven namelijk allemaal gewoon uw verantwoordelijkheid bij de dienstverlening payroll van een payrollcompany.

Wat kost payroll bij een payrollcompany?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw medewerker u binnen uw bedrijf eigenlijk exact per uur?

Payrolltarieven bij een company, die payroll aanbiedt, zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd, die u zelf ook heeft wanneer u personeel in Nederland in dienst heeft (nettoloon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, premies verzekeringen, pensioenen, reserveringen, arbodienst etc).

De grootste verschillen met uw eigen payrolltarief (personeelskosten) zijn dat de afdrachten door u op verschillende momenten aan allerlei instanties dienen te worden betaald en u niet vooraf uw risico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt en niet meer precies weet wat een medewerker u binnen uw bedrijf exact per uur kost.

Omdat wij met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze onduidelijkheid al niet meer met payroll bij onze payrollcompany. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever in Nederland om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u met payroll bij een payrollcompany sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u hen naar onze payrollcompany overzet, soms wel tot enkele euro’s per uur oplopen.

Over company payroll

Wij van company payroll kunnen elke MKB ondernemer en/of werkgever in Nederland een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over payroll bij een payrollcompany in Nederland aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie voor u, uw bedrijf, medewerkers en branche en/of sector over payroll bij een payrollcompany in Nederland.

Vraag een payrollofferte bij een payrollcompany voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollcompanies in Nederland

De volgende payrollcompanies kunnen u net als ons ook uitleggen wat payroll bij een payrollcompany is en kost. Zij hebben immers niet voor niets enkele 10.000en medewerkers door heel Nederland bij diverse bedrijven in verschillende plaatsen en branches op de payroll staan.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll bij een payrollcompany

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende voordelen van payroll bij een payrollcompany voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten bij een payrollcompany

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij uw personeels- en salarisadministratie van uw bedrijf met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u zelfs met payroll bij een payrollcompany goedkoper uit dan wanneer u uw personeel zelf in dienst zou hebben. U bespaart als voordeel namelijk bij een company, die payroll aanbiedt, aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten kosten bij ziekte. Bovendien bent u met payroll binnen uw bedrijf veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau in en voor uw bedrijf samenwerkt. Hierbij zijn de verschillen, indien u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll bij onze payrollcompany gebruikmaakt, soms wel enkele euro's per uur!

U blijft de baas binnen uw bedrijf bij een payrollcompany

In de praktijk blijft u met payroll bij een payrollcompany voor uw personeel nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. De company, die payroll aanbiedt, fungeert bij payroll slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie. U blijft met payroll bij een payrollcompany namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw werknemers verandert er feitelijk ook niet veel met payroll bij een payrollcompany, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk bij een payrollcompany

U weet vooraf wat uw personele kosten zullen zijn bij een company, die payroll aanbiedt, zodat u daar in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van de payrollcompany. Zo heeft u als voordeel te allen tijde 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payroll bij een payrollcompany. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van de payrollcompany bij payroll.

Minder administratieve werkzaamheden bij een payrollcompany

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer met payroll bij een payrollcompany. U kunt dus met payroll bij een payrollcompany als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen en u heeft daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten in uw branche te maken. U heeft immers met payroll bij een payrollcompany geen personeel meer in dienst!

Geen werkgeversrisico's bij een payrollcompany

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken exclusief voor u, maar staan bij de payrollcompany op de loonlijst (= vertaling uit het Engels van payroll). De company, die payroll aanbiedt, is als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers. U heeft met payroll bij een payrollcompany namelijk geen personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte met een payrollcompany

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers bij payroll meer bent, heeft u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen met payroll bij een payrollcompany niet.

Gratis deskundig advies bij onze payrollcompany

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij onze payrollcompany hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw personeel bij payroll geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit gelezen te hebben, wilt u misschien nog meer over wat payroll bij een payrollcompany voor u, uw medewerkers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over payroll bij een payrollcompany in Nederland bij ons aan!